Pics by

AnneMieke

Eind mei 2018 is de AVG, oftewel de privacywet, ingegaan, waarin o.a. staat dat je niet, zonder toestemming, persoonsgegevens mag delen met derden.

Foto's waarop mensen duidelijk herkenbaar in beeld zijn gebracht, zijn ook een vorm van persoonsgegevens. Dus als er foto's gemaakt worden tijdens wedstrijden mogen deze niet zonder toestemming gedeeld worden.

 

De KNGU is allereerst wat laat gestart met het regelen van deze wet, en hanteert de privacywet helaas ook heel erg streng.

Aan één kant begrijpelijk, omdat er hoge boetes kunnen worden gegeven, maar de kans is eigenlijk nihil.

 

Hieronder de regeling die de KNGU heeft opgesteld:

  • Alle turn(st)ers (onder 16jaar de ouders) moeten zelf actief toestemming geven via een officieel toestemmingsformulier (link bovenin)

  • Het formulier moet ingeleverd worden bij de ledenadministratie van de vereniging. Die de gegevens invoert in Digimembers.

  • Eén of meer dagen voor een wedstrijd wordt er een lijst uitgedraaid, waarop de turn(st)ers staan vermeld die geen actieve toestemming hebben gegeven. Deze krijgt de fotograaf op de wedstrijd overhandigd.

  • Op de dag zelf is het officieel niet meer mogelijk om toestemming te geven. Intrekken van de toestemming mag altijd.

Let op!

  • Geen reactie van de turn(st)er/ouder betekent geen toestemming.

  • Niets is ingevoerd in Digimembers betekent ook geen toestemming

  • Er moet dus actie ondernomen worden door zowel de turn(st)er/ouder als de vereniging!

  • Heb je na maart 2019 nog geen schriftelijke toestemming gegeven aan je vereniging, dan is dit nog niet geregeld.

 

Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk geregeld te hebben.

Als er bij een wedstrijd "slechts" 10 of meer turn(st)ers geen toestemming hebben gegeven, is het voor een fotograaf al bijna niet te doen om bij te houden wie wel en niet gefotografeerd mag worden. Een fotograaf moet vaak snel schakelen om een mooie actie vast te kunnen leggen, en heeft dan geen tijd om eerst te kijken of de persoon wel of niet op de foto mag.

 

Voor het geval je twijfelt.

Intrekken van de toestemming mag op elk moment.

Als een foto online staat die je verwijderd wilt hebben, moet de fotograaf direct actie ondernemen.

De volledige regeling van de KNGU vind je HIER.

Regeling fotografie tijdens wedstrijden van de KNGU

Zoeken op naam

Stand 28-2-2020

(Werkt niet in alle mobiele browsers)

Let op!! Dit zijn verouderde gegevens.

Helaas zijn de huidige gegevens bij mij (nog) niet bekend.

Aan de datum is te zien of de lijst recent is of niet.